Číslo paragrafu: 1549

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):SVÁTOST KNĚŽSTVÍ V EKONOMII SPÁSY
2. podnadpis:V OSOBĚ KRISTA - HLAVY
Skrze svátostnou službu, zvláště biskupů a kněží, se přítomnost Krista jako hlavy církve stává viditelnou uprostřed společenství věřících. Podle krásného obratu svatého Ignáce z Antiochie biskup je typos tou Patros, je jakoby živý obraz Boha Otce.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1142 -  Ježíš Kristus-kněžství, kněží, liturgie, služba-církve 

Vybrané dle klíčových slov:

1548 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1553 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství-služebné , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1542 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , moudrost , oběti , pomazání-nemocných
1539 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží , kněžství , modlitba , oběť-Starého zákona
1552 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , kněží , kněžství-služebné , modlitby-církve
1550 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hříchy , kněží , pomazání-nemocných , svátost kněžství
1547 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, hierarchie , kněží , pomazání-nemocných , rozvoj-milostí
1543 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , kněží , modlitby-liturgické , pomazání-nemocných
1546 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží , křest , pomazání-nemocných
1540 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, evangelium-hlásání , kněží , kněžství , oběť-Starého zákona
1544 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, jáhni , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , kněží
1545 - ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, eucharistická oběť , eucharistie , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-Vykupitel
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové