Číslo paragrafu: 1567

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):TŘI STUPNĚ VÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:SVĚCENÍ KNĚŽÍ - SPOLUPRACOVNÍKŮ BISKUPŮ
„Kněží, pečliví spolupracovníci biskupského stavu, jeho pomocníci a nástroj, povolaní sloužit Božímu lidu, tvoří se svým biskupem jediný kněžský sbor určený pro různé úkoly. V jednotlivých místních shromážděních věřícího lidu jaksi zpřítomňují biskupa, s nímž jsou důvěrně a velkodušně spojeni. Jeho povinnosti a starosti berou na sebe, pokud jim to přísluší, a v denní péči vykonávají.“ Kněží nemohou vykonávat svou službu jinak, než že jsou podřízeni biskupovi a setrvávají ve společenství s ním. Slib poslušnosti biskupovi, který skládají při svěcení, a biskupovo políbení na konci obřadu svěcení znamenají, že je biskup považuje za své spolupracovníky, za své syny, za své bratry a za své přátele, a že oni ho mají na oplátku milovat a poslouchat.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1462 -  odpuštění-hříchů, kněží, hříchy, pokání, svátost pokání a smíření 2179 -  autorita církve, církevní otcové, Den Páně, eucharistická oběť, eucharistie

Vybrané dle klíčových slov:

1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1088 - liturgie-přítomnost Krista, kněží , křest , eucharistie , slovo Boží