Číslo paragrafu: 1570

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):TŘI STUPNĚ VÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:SVĚCENÍ JÁHNŮ - "KE SLUŽBĚ"
Jáhnové se podílejí vlastním způsobem na Kristově poslání a milosti. Svěcení jim vtiskuje znamení („pečeť“), které nic nemůže smazat a které je připodobňuje Kristu, jenž se stal „jáhnem“, totiž služebníkem všech. Jáhnové mají mimo jiné přisluhovat biskupům a kněžím při slavení božských tajemství, především eucharistie, rozdávat ji, být přítomni jménem církve při uzavírání manželství a žehnat mu, hlásat evangelium a kázat, předsedat pohřebním obřadům a věnovat se různým charitativním službám.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1121 -  kněžství, křest, biřmování, pečeť, svátosti

Vybrané dle klíčových slov:

1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové