Číslo paragrafu: 1571

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):TŘI STUPNĚ VÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:SVĚCENÍ JÁHNŮ - "KE SLUŽBĚ"
Po 2. vatikánském koncilu latinská církev obnovila jáhenství „jako vlastní a trvalý hierarchický stupeň“, zatímco východní církve si je uchovávaly vždycky. Stálé jáhenství, které se může udělovat ženatým mužům, je důležitým obohacením pro poslání církve. Je vskutku vhodné a užitečné, aby mužové, kteří v církvi fakticky konají jáhenskou službu, ať již v liturgii nebo v pastoraci, při sociálních nebo charitativních dílech, „byli posilněni a těsněji spojeni s oltářem vkládáním rukou, dochovaným už od apoštolů, aby pak plnili svou službu účinněji s pomocí svátostné milosti jáhenství“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1579 -  kněží, kněžství-služebné, povolání, přilnutí, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

877 - hierarchie, biskupové , bratrské společenství , diecéze , Petr (apoštol)
1593 - jáhni, kněží , kněžství-služebné , liturgická služba , liturgie
1596 - jáhni, kněží , služba-lásky , služba-slova , správa-duchovní
1630 - jáhni, kněží , manželský souhlas , požehnání , souhlas
1588 - jáhni, oslava-andělů , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti