Číslo paragrafu: 1574

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):JAK SE UDĚLUJE SVĚCENÍ?
Jako u všech svátostí doprovázejí tuto slavnost některé další obřady. Tyto, i když se v různých liturgických tradicích značně mění, přece mají společné to, že vyjadřují rozmanité aspekty svátostné milosti. Tak v latinském obřadu úvodní obřady představení a volba kandidáta svěcení, biskupova homilie, dotazování kandidáta, litanie ke všem svatým dosvědčují, že volba kandidáta byla provedena ve shodě s praxí církve, a uvádějí do slavnostního úkonu svěcení. Po něm následují jiné obřady, které symbolicky vyjadřují a doplňují tajemství, které se naplnilo: a biskupa a kněze je to pomazání svatým křižmem, znamení zvláštního pomazání Duchem svatým, jež činí jejich službu plodnou; předání evangeliáře, prstenu, mitry a pastýřské berly biskupovi jako znamení jeho apoštolského poslání hlásat Boží slovo, jeho věrnosti církvi, Kristově nevěstě, a jeho úkolu pást Pánovo stádo; knězi se předává patena a kalich, „oběť věřících“, neboť je povolán, aby ji přinášel Bohu; předání evangeliáře jáhnovi, který dostal poslání hlásat Kristovo evangelium.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1294 -  olej katechumenů, olej nemocných, křižmo, pomazání, zasvěcení 796 -  církev-nevěsta Kristova, Ježíš Kristus-ženich církve, církev-Tělo Kristovo, církev-jednota s Kristem, Beránek

Vybrané dle klíčových slov:

1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1578 - kněží, kněžství-služebné , odpovědnost , povolání-církve , svátost kněžství
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1579 - kněží, kněžství-služebné , povolání , přilnutí , srdce