Číslo paragrafu: 1576

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):KDO MŮŽE TUTO STVÁTOST UDĚLIT?
Protože svátost kněžství je svátostí apoštolské služby, je vyhrazeno biskupům jako nástupcům apoštolů, aby předávali tento „duchovní dar“, „výhonek apoštolské setby“. Právoplatně svěcení biskupové, to jest ti, kteří jsou v linii apoštolské posloupnosti, udělují platně tři stupně svatosti kněžství.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1536 -  biskupové, cesty-svatosti, čas, jáhenství, jáhni

Vybrané dle klíčových slov:

1087 - apoštolská posloupnost, svátost kněžského svěcení , kněží , liturgie , posvěcení
815 - apoštolská posloupnost, církev , církev-jednota , církev-katolická , čas
831 - apoštolská posloupnost, Boží-lid , církev , církev-katolická , církev-univerzální
833 - apoštolská posloupnost, církev , církev-katolická , církev-univerzální , církve-místní
1599 - kněží, svátost kněžství , svátosti , biskupové  
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1577 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-žen , volba
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1585 - kněží, služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1582 - kněží, křest , svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti
1570 - kněží, pohřeb , služebníci Boha , svátost kněžství , svátosti