Číslo paragrafu: 158

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Charakteristické rysy víry
Podnadpis (římská čísla):Víra a rozum
„Víra se snaží pochopit“; je příznačným rysem víry, že věřící chce lépe poznat toho, v něhož uvěřil, a lépe chápat, co on zjevil; pronikavější poznání bude opět vyžadovat větší víru a stále vroucnější lásku. Milost víry otevírá „srdce“ (Ef 1,18) pro živé pochopení obsahu zjevení, to je celého Božího plánu a tajemství víry, souvislostí mezi nimi a Kristem, středem zjeveného tajemství. „Aby se i nadále prohlubovalo porozumění Božím zjevením, týž Duch svatý stále zdokonaluje víru svými dary.“ A tak podle výroku sv. Augustina „věřím, abych chápal, a chápu, abych lépe věřil“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2705 -  církevní otcové, duch, modlitba, modlitby-rozjímavé, rozjímání 1827 -  ctnosti, ctnosti-božské, dokonalost, láska  90 -  články víry, hierarchie-pravd, učení křesťanské, víra, Kristova tajemství 2518 -  blahoslavenství, čistota, rozum, srdce-čistota 

Vybrané dle klíčových slov:

155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí  
222 - víra, láska-k Bohu , život , život-lidský , láska
848 - víra, církev , cesta ke spáse , cesty-Boží , evangelium-hlásání