Číslo paragrafu: 1586

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:MILOST DUCHA SVATÉHO
Pro biskupa je to především milost síly („Tvůj Duch, který vládne a vede“: modlitba biskupského svěcení v latinském obřadu): milost vést a moudře a neohroženě hájit svou církev jako otec a pastýř, s nezištnou láskou ke všem a s přednostní láskou k chudým, nemocným a potřebným. Tato milost ho nutí, aby hlásal evangelium všem, aby byl vzorem svého stádce, aby šel před ním po cestě posvěcení tím, že se ztotožní v eucharistii s Kristem, knězem a obětí, a aby neváhal dát život za své ovce: „Otče, který znáš srdce, uděl tomuto služebníkovi, kterého jsi vyvolil k biskupskému úřadu, aby pásl tvé svaté stádce a bezúhonně a ke tvé cti vykonával svrchovanou kněžskou důstojnost tím, že ti bude sloužit ve dne v noci; aby činil tvou tvář neustále milostivou a aby poskytoval dary tvé svaté církve; aby měl v síle ducha svrchovaného kněžství moc odpouštět hříchy podle tvého příkazu, aby rozděloval úkoly podle tvé vůle a každé pouto rozvazoval v síle moci, kterou jsi dal apoštolům; aby ti byl milý pro svou laskavost a pro čistotu svého srdce tím, že ti bude obětovat příjemnou vůni skrze Ježíše Krista, tvého Syna …“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2448 -  bída, Bůh-Spasitel, chudí, krádež, láska 1558 -  kněží, svátost kněžství, svátosti, svěcení-biskupů, vkládání rukou

Vybrané dle klíčových slov:

827 - cesty-svatosti, církev , církev-jednota , církev-svatá , čas
2550 - cesty-svatosti, dokonalost , žádostivost , život-věčný , dychtivost
888 - evangelium-hlásání, biskupové , kněží , víra-zvěstování , církev-učitelský úřad
1648 - evangelium-hlásání, liturgické slavnosti , liturgie , manželská věrnost , manželství-nerozlučitelnost
1142 - Ježíš Kristus-kněžství, kněží , liturgie , služba-církve  
662 - Ježíš Kristus-kněžství, Ježíš Kristus-nanebevstoupení , velesvatyně , kříž , liturgie-zdroj
1137 - Ježíš Kristus-kněžství, liturgie , pramen-života , Velekněz , bohoslužba
1141 - Ježíš Kristus-kněžství, kněžství , křesťané , oběť-duchovní  
1597 - kněží, modlitby-liturgické , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1534 - kněží, manželství , svátost kněžství , svátosti , biskupové
1535 - kněží, kněžství , křest , povinnosti , svátost kněžství
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1538 - kněží, požehnání , svátost kněžství , svátost stavu , svátosti
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1564 - kněží, modlitby-církve , svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží
1567 - kněží, poslušnost , přátelství , přítel , sliby-poslušnosti
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové