Číslo paragrafu: 1588

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:MILOST DUCHA SVATÉHO
Co se týká jáhnů, svátostná milost jim dává potřebnou sílu, aby sloužili Božímu lidu v „diakonii“ (službě) liturgie, slova a lásky, ve společenství s biskupem a jeho kněžstvem.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1593 - jáhni, kněží , kněžství-služebné , liturgická služba , liturgie
1596 - jáhni, kněží , služba-lásky , služba-slova , správa-duchovní
1630 - jáhni, kněží , manželský souhlas , požehnání , souhlas
1590 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1598 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové  
1581 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky , svátosti , znamení , biskupové
1583 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky  , svátosti , znamení
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
886 - biskupové, církve-místní , jáhni , kněží , chudí
1556 - biskupové, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů