Číslo paragrafu: 1589

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST KNĚŽSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY SVÁTOSTI KNĚŽSTVÍ
2. podnadpis:MILOST DUCHA SVATÉHO
Před velikostí milosti kněžství a kněžských povinností si svatí učitelé uvědomovali, jak je naléhavá výzva k obrácení, aby celým svým životem odpovídali Tomu, jehož služebníky se stali prostřednictvím svátosti. Tak svatý Řehoř Naziánský, mladičký kněz, volá: „Je třeba začít očišťováním sebe sama dříve, než budu očišťovat druhé; je třeba být poučen, abych mohl poučovat; je třeba stát se světlem, abych mohl osvěcovat; přiblížit se k Bohu, abych k němu přibližoval druhé; být posvěcován, abych posvěcoval, vedl za ruku a radil s rozvahou.“ „Vím, čími jsme služebníky, na jaké výši se nacházíme a kdo je Ten, k němuž směřujeme. Znám Boží vznešenost a lidskou slabost, ale také sílu.“ Kdo je to tedy kněz? Je „obhájcem pravdy, povznáší se s anděly, oslavuje s archanděly, jeho službou stoupají obětní dary na nebeský oltář, sdílí Kristovo kněžství, vtiskuje nový tvar tvoru, obnovuje [v něm] obraz [Boha], činí z něj nové stvoření pro nadpozemský svět, a aby se vyjádřilo, co je v tom nejvznešenější, je zbožštěn a zbožšťuje“. A svatý farář arský: „Kněz pokračuje v díle vykoupení na zemi“ … „Kdyby člověk dobře pochopil, čím je kněz na zemi, nezemřel by hrůzou, ale láskou“ … „Kněžství je láska Ježíšova srdce.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

460 -  přirozenost-božská, Syn člověka, Boží-Syn, vtělení, společenství-s Bohem 1551 -  ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství, kněží, kněžství-služebné, láska

Vybrané dle klíčových slov:

1566 - obětní dary, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , tajemství-Kristovo
1350 - obětní dary, eucharistická oběť , dary-chleba a vína , offertorium  
1420 - slabost, svátosti-uzdravování , hříchy , život-křesťanský , uzdravení duše i těla
1784 - slabost, sobectví , srdce , svědomí , svědomí-výchova
478 - srdce Ježíšovo, Ježíš Kristus , láska-Kristova , symbol , srdce
1562 - svátost kněžství, svátosti , svěcení-kněží , biskupové  
1581 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky , svátosti , znamení , biskupové
1583 - svátost kněžství, svátost kněžství-účinky  , svátosti , znamení
1590 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1598 - svátost kněžství, svátosti , biskupové , duchovenstvo  
1351 - eucharistie, obětní dary , sbírka , dary , nouze
1588 - jáhni, oslava-andělů , svátost kněžství , svátosti , biskupové
990 - tělo, slabost , vzkříšení-mrtvých  , vzkříšení-těla
1537 - kněží, svátost kněžství , svátost stavu , svátosti , tradice-církevní
1555 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , svědectví-církve
1558 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , vkládání rukou
1561 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů , biskupské svěcení
1563 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , znamení
1568 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové
1575 - kněží, svátost kněžství , svátosti , svěcení-kněží , biskupové