Číslo paragrafu: 1612

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:MANŽELSTVÍ V PÁNU
Svatební smlouva Boha s jeho izraelským lidem připravila novou a věčnou smlouvu, v níž se Syn Boží tím, že vtělil a obětoval vlastní život, jistým způsobem spojil s celým lidstvem, které spasil, a tak připravil „svatbu Beránka“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

521 -  následování Krista, Ježíš Kristus-život a učení, tajemství vtělení, člověk, sv.Jan Eudes

Vybrané dle klíčových slov:

1602 - beránek, dějiny-spásy , muž a žena , Nová smlouva , obnova
1618 - beránek, dobro , hostina , následování Krista , panenství
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
2572 - beránek, Boží-přísliby , modlitba , oběti , Starý zákon
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2642 - beránek, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve
62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
2542 - Izrael, touha-po Bohu , žádostivost , dychtivost , povolání-Izraele
1129 - Nová smlouva, přijetí za Boží děti , svátosti-spásy , spása  
1130 - Nová smlouva, svátosti-věčného života , život-věčný , sv.Tomáš Akvinský , úmluva
1150 - Stará smlouva, symboly , oběti , obřízka , pomazání
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny