Číslo paragrafu: 1618

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU
2. podnadpis:PANENSTVÍ PRO KRÁLOVSTVÍ
Kristus je středem celého křesťanského života. Svazek s ním zaujímá první místo před všemi ostatními svazky, rodinnými nebo společenskými. Již od prvních dob církve byli mužové a ženy, kteří se zříkali velikého dobra manželství, aby následovali „Beránka, kamkoliv jde“ (Zj 14,4), aby se starali o věci Pána a snažili se mu zalíbit, aby šli vstříc Ženichovi, který přichází. Sám Kristus vyzval některé, aby ho následovali tímto způsobem života, jehož je on sám vzorem: „Jsou totiž lidé k manželství neschopní už od narození a jsou k manželství neschopní, které takovými udělali lidé, a jsou konečně takoví, kteří se manželství sami zřekli pro nebeské království. Kdo může pochopit, ať pochopí!“ (Mt 19,12)

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2232 -  láska, láska-k bližnímu, matka, otec, povolání 1579 -  kněží, kněžství-služebné, povolání, přilnutí, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

1602 - beránek, dějiny-spásy , muž a žena , Nová smlouva , obnova
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
1642 - beránek, Boží-věrnost , Bůh-Spasitel , láska , láska-manželská
2572 - beránek, Boží-přísliby , modlitba , oběti , Starý zákon
2618 - beránek, Eva , krev Kristova , Maria , Maria-nová Eva
2642 - beránek, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2665 - beránek, Boží-slovo , Bůh-Spasitel , modlitba , modlitby-církve
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně