Číslo paragrafu: 162

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věřím
Odstavec:Charakteristické rysy víry
Podnadpis (římská čísla):Vytrvalost ve víře
Víra je nezasloužený dar, který Bůh zdarma dává člověku. Tento neocenitelný dar nesmíme ztratit. Svatý Pavel proto klade na srdce Timotejovi, aby „bojoval dobrý boj a měl přitom víru a dobré svědomí. Někteří lidé se ho zbavili, a proto ztroskotali ve víře“ (1 Tim 1,18-19). Abychom žili, rostli a vytrvali ve víře až do konce, musíme ji živit Božím slovem; musíme prosit Pána, aby nám v ní dával růst, musí se projevovat „láskou“ (Gal 5,6), udržovat se nadějí a musí být zakořeněna ve víře církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2089 -  bludy, láska, láska-k Bohu, nevíra, odpad od víry 1037 -  předurčení, peklo, svoboda, modlitba-za hříšníky, pokání 2016 -  církev-matka, naděje, svatost, vytrvalost, život-víry 2573 -  Boží-přísliby, Izrael, modlitba, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba 2849 -  agonie, bdělost, modlitba, modlitba-Páně, sedm proseb

Vybrané dle klíčových slov:

26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí  
222 - víra, láska-k Bohu , život , život-lidský , láska
848 - víra, církev , cesta ke spáse , cesty-Boží , evangelium-hlásání