Číslo paragrafu: 1624

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):SLAVENÍ MANŽELSTVÍ
Různé liturgie mají bohatství modliteb, žehnání a epiklezí, které vyprošují od Boha milost a požehnání pro novou dvojici, zvláště pro nevěstu. V epiklezi této svátosti dostávají novomanželé Ducha svatého jako společenství lásky Krista a církve. On je pečetí jejich smlouvy, stálým pramenem jejich lásky, silou, kterou se bude jejich věrnost obnovovat.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

736 -  Duch svatý-plody, Duch svatý-život, Boží-síla, Boží synovství, vlídnost

Vybrané dle klíčových slov:

1353 - epikleze, Duch svatý-síla , eucharistie , slova ustanovení , proměňování
1623 - manželská smlouva, svatební obřady , svátost manželství , svátosti , znamení
1628 - manželská smlouva, manželský souhlas , manželství-neplatnost , násilí , strach
1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu , křest-neopakovatelnost , křest-nesmazatelnost  
1273 - pečeť, liturgie-účast , církev , svatost , znamení
1274 - pečeť, křest , patření na Boha , věrnost-křtu  
1280 - pečeť, posvěcní , křest-neopakovatelnost   
1296 - pečeť, Bůh-Otec , Duch svatý , Boží-ochrana , eschatologická zkouška
1317 - pečeť, křest a biřmování    
1078 - požehnání, klanění , Otec , Bůh-Stvořitel , díkuvzdání
1082 - požehnání, liturgie , dar-Ducha svatého , Slovo  
1245 - požehnání, požehnání-matky    
1300 - biřmování-tradice, epikleze , modlitby-liturgické , pečeť  
1105 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , krev Kristova , liturgie , obětní dary
1106 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , anamneze , tělo Kristovo , krev Kristova
1107 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , liturgie , společenství-s Nejsvětější Trojicí , tajemství-spásy
1109 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, epikleze , oběť-věřících , svědectví-církve  
2583 - Bůh-poznání, epikleze , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
1625 - dobrovolnost, manželská smlouva , manželský souhlas , přirozený mravní zákon , svátost manželství
698 - Duch svatý-symboly, pečeť , biřmování , křest , kněžství