Číslo paragrafu: 1625

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÝ SOUHLAS
Hlavními osobami manželské smlouvy je pokřtěný muž a pokřtěná žena, svobodní k uzavření manželství, kteří dobrovolně vyjádří svůj souhlas. „Být svobodný“, to znamená: — nebýt vystaven donucování; — nemít překážky na základě přirozeného nebo církevního zákona.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1734 -  dobro, odpovědnost, poznání-dobra, svíce 

Vybrané dle klíčových slov:

1628 - manželská smlouva, manželský souhlas , manželství-neplatnost , násilí , strach
1623 - manželská smlouva, svatební obřady , svátost manželství , svátosti , znamení
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1626 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , zákon přirozený
1629 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , sňatek
1979 - přirozený mravní zákon, lidská práva , mravní-zákon , zákon mravní  
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
2266 - autorita, dobrovolnost , láska , láska-k bližnímu , obecné blaho
2546 - blahoslavenství, dobrovolnost , chudoba srdce , krása , radost
1627 - lidské úkony, manželský souhlas , svátost manželství , svátosti , sňatek
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost
1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka