Číslo paragrafu: 1627

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÝ SOUHLAS
Souhlas je „lidský úkon, jímž se manželé vzájemně sobě dávají a přijímají“: „Přijímám tě za manželku“ — „Přijímám tě za manžela.“ Tento souhlas, který svazuje oba manžele, nachází své naplnění ve skutečnosti, kdy se stávají „jedním tělem“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1735 -  násilí, nevědomost, odpovědnost, strach, svíce

Vybrané dle klíčových slov:

1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1629 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , sňatek
1626 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , zákon přirozený
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1628 - manželská smlouva, manželský souhlas , manželství-neplatnost , násilí , strach
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek