Číslo paragrafu: 1628

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÝ SOUHLAS
Souhlas musí být úkonem vůle každého z partnerů uzavírajících smlouvu, bez jakéhokoliv násilí nebo těžkého donucování zvenčí. Žádná lidská moc nemůže tento souhlas nahradit. Chybí-li taková svoboda, pak je manželství neplatné.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1623 - manželská smlouva, svatební obřady , svátost manželství , svátosti , znamení
1626 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , zákon přirozený
1629 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , sňatek
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1735 - násilí, nevědomost , odpovědnost , strach , svíce
1746 - násilí, odpovědnost , svíce   
1625 - dobrovolnost, manželská smlouva , manželský souhlas , přirozený mravní zákon , svátost manželství
1627 - lidské úkony, manželský souhlas , svátost manželství , svátosti , sňatek
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
1851 - hříchy, násilí , nevěrnost , odevzdání se , Petr (apoštol)
1869 - hříchy, násilí , nespravedlnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení
2187 - Den Páně, násilí , odpočinek , svátky , volný čas
1624 - epikleze, epikleze-svatební , manželská smlouva , pečeť , požehnání
1640 - Boží-věrnost, lidské úkony , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost , moudrost
2384 - láska, láska-k bližnímu , manželská smlouva , manželství , manželství-rozluka
1630 - jáhni, kněží , manželský souhlas , požehnání , souhlas
160 - svoboda, víra , násilí , svědomí , svědectv
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1902 - autorita, lidské společenství , násilí , občané, povinnosti , odpovědnost
2260 - láska, láska-k bližnímu , násilí , smlouva , zabití