Číslo paragrafu: 1629

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÝ SOUHLAS
Z toho důvodu (nebo i z jiných příčin, které manželství činí neplatným nebo působí, že vůbec nenastalo) může církev, po prověření situace příslušným církevním soudem, prohlásit „neplatnost manželství“, totiž, že manželství nikdy neexistovalo. V tomto případě jsou smluvní strany volné a mohou znovu uzavřít manželství, pod podmínkou, že budou respektovat přirozené povinnosti vyplývající z předešlého svazku.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1626 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , zákon přirozený
1631 - manželský souhlas, svátost manželství , svátosti , věrnost-manželská , život-rodiny
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
1628 - manželská smlouva, manželský souhlas , manželství-neplatnost , násilí , strach
1627 - lidské úkony, manželský souhlas , svátost manželství , svátosti , sňatek
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost