Číslo paragrafu: 1631

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):MANŽELSKÝ SOUHLAS
Z tohoto důvodu církev obvykle vyžaduje, aby její věřící slavili manželství formou, kterou k tomu stanovila. Toto rozhodnutí vysvětlují různé důvody: — Svátostné manželství je liturgický úkon. Sluší se tedy, aby se slavilo při veřejné liturgii církve. — Manželství uvádí do stavu církevního, vytváří práva a povinnosti v církvi, mezi manželi a vůči dětem. — Protože je manželství životní stav v církvi, je třeba, aby byla jistota o manželství, aby se mu zachovala věrnost.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1069 -  liturgie-význam, sluužba-lidu, Ježíš Kristus-Vykupitel, Ježíš Kristus-kněžství, vykoupení 1537 -  kněží, svátost kněžství, svátost stavu, svátosti, tradice-církevní 2365 -  láska, láska-k bližnímu, manželská věrnost, manželství, sexualita

Vybrané dle klíčových slov:

1626 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , zákon přirozený
1629 - manželský souhlas, manželství-neplatnost , svátost manželství , svátosti , sňatek
1638 - svátost manželství, svátosti , sňatek   
15 - svátosti, spása , liturgie   
739 - svátosti, Duch svatý , církev-církev a Duch svatý , údy-Kristova těla  
740 - svátosti, církev-církev a Duch svatý , Duch svatý , život-nový  
1084 - svátosti, liturgie , milost , svátosti-ustanovení  
1120 - svátosti, služba-církve , spása , kněžství-služebné  
1122 - svátosti, víra , hlásání víry , svátosti-víry  
1123 - svátosti, svátosti-víry , posvěcování člověka , víra  
1124 - svátosti, svátosti-víry , zákon modlitby , víra  
1126 - svátosti, zákon modlitby , jednota křesťanů   
1152 - svátosti, předobrazy , liturgie , symboly , znamení
1627 - lidské úkony, manželský souhlas , svátost manželství , svátosti , sňatek
1628 - manželská smlouva, manželský souhlas , manželství-neplatnost , násilí , strach
1632 - čistota, manželský souhlas , mládí , rodina , smlouva-manželská
1619 - panenství, svátost manželství , svátosti , svět-současný , znamení
1633 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1635 - manželství smíšená, svátost manželství , svátosti , sňatek  
1622 - svatební obřady, svátost manželství , svátost pokání a smíření , svátosti , lítost