Číslo paragrafu: 1657

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI K SLUŽBĚ SPOLEČENSTVÍ
Článek:SVÁTOST MANŽELSTVÍ
Podnadpis (římská čísla):RODINNÁ CÍRKEV
Otec rodiny, matka, děti, všichni členové rodiny vykonávají přednostním způsobem křestní kněžství „přijímáním svátostí, modlitbou a děkováním, svědectvím svatého života, odříkáním a činorodou láskou“. Rodina je tak první školou křesťanského života a „školou bohatěji rozvinutého lidství“. Zde se učí vytrvalosti v práci i radosti z ní, učí se bratrské lásce, velkodušně odpouštět a především uctívat Boha prostřednictvím modlitby a oběti vlastního života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1268 -  křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve 2214 -  děti-úcta k rodičům, láska, láska-k bližnímu, matka, otcovství 2215 -  bolest, děti-úcta k rodičům, láska, láska-k bližnímu, matka 2216 -  děti-úcta k rodičům, láska, láska-k bližnímu, matka, otec 2217 -  děti-úcta k rodičům, dobro, láska, láska-k bližnímu, matka 2218 -  bída, děti-úcta k rodičům, láska, láska-k bližnímu, matka 2219 -  děti-úcta k rodičům, láska, láska-k bližnímu, matka, otec 2220 -  děti-úcta k rodičům, křest, láska, láska-k bližnímu, matka 2221 -  láska, láska-k bližnímu, plodnost, rodiče-povinnosti, rodina 2222 -  láska, láska-k bližnímu, rodiče-povinnosti, rodina, bližní 2223 -  chyby, láska, láska-k bližnímu, odpovědnost, otec 2224 -  domov, láska, láska-k bližnímu, rodiče-povinnosti, rodina 2225 -  láska, láska-k bližnímu, manželství, rodiče-povinnosti, rodina 2226 -  farnosti, katecheze, láska, láska-k bližnímu, povolání 2227 -  láska, láska-k bližnímu, nespravedlnost, rodiče-povinnosti, rodina 2228 -  láska, láska-k bližnímu, rodiče-povinnosti, rodina, rozum 2229 -  láska, láska-k bližnímu, rodiče-povinnosti, rodina, výchova-rodinná 2230 -  děti-úcta k rodičům, láska, láska-k bližnímu, profese, rodiče-povinnosti 2231 -  láska, láska-k bližnímu, profese, rodiče-povinnosti, rodina 2685 -  manželství, mládí, modlitba, paměť církve, rodina

Vybrané dle klíčových slov:

2758 - kněžství, modlitba , modlitba-Kristova , svátosti  
1121 - kněžství, křest , biřmování , pečeť , svátosti
2233 - kněžství, láska , láska-k bližnímu , povolání , radost
1666 - liturgické slavnosti, liturgie , modlitba , rodinná církev , svátost manželství
1649 - liturgické slavnosti, liturgie , manželská věrnost , manželství , manželství-nerozlučitelnost
1656 - liturgické slavnosti, liturgie , povolání-k manželství , rodinná církev , svátost manželství
1659 - liturgické slavnosti, liturgie , svátost manželství , svátosti , tajemství-církve
1663 - liturgické slavnosti, liturgie , svatební obřady , svátost manželství , svátosti
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1665 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství , manželství-rozluka , svátost manželství
1675 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , zbožnost-lidová , bohoslužba
1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické
1678 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , žehnání , bohoslužba
1679 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , světlo-víry , bohoslužba
1680 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , poslední přechod , pascha
1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , služba-církve
1685 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-liturgická
1686 - liturgické slavnosti, liturgie , liturgie-římská , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady
1687 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , rodina
1690 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-byzantská