Číslo paragrafu: 167

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věříme
„Věřím“ (apoštolské vyznání víry): to je víra církve, kterou osobně vyznává každý věřící, zvláště při křtu. „Věříme“ (nicejsko-cařihradské vyznání víry v řeckém originále): to je víra církve, kterou vyznávají biskupové shromáždění na koncilu nebo liturgické společenství věřících v běžném životě. „Věřím“: tak také církev, naše matka, odpovídá Bohu svou vírou a učí nás říkat „Věřím“, „Věříme“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1124 -  svátosti, svátosti-víry, zákon modlitby, víra  2040 -  církev, církev-matka, církev-učitelský úřad, křesťané, potrava-duchovní

Vybrané dle klíčových slov:

168 - církev, víra , katechumeni , křest , život-věčný
175 - církev, víra , poklad víry , Boží Duch  
181 - církev, víra , věřící , církev-matka , Otec
186 - církev, víra , vyznání víry , Písmo svaté , Nový zákon
169 - církev, církev-matka , spása , víra , znovuzrození
247 - církev, církev-římská , církve-pravoslavné , Filioque , koncily
82 - církev, Písmo svaté , tradice-posvátné   
98 - církev, bohoslužba , život-církve , církevní nauka , učení křesťanské
138 - církev, Nový zákon-knihy , Starý zákon-starozákonní knihy , Písmo svaté , inspirace
172 - církev, církev-církev a víra , křest , kultura , národy
174 - církev, víra-jedna , spása , věrohodnost , spolehlivost
748 - církev, Ježíš Kristus-světlo národů , církev-katolická , radostná zvěst-hlásání , 2. Vatikánský koncil
749 - církev, církev-katolická , církev-svatá , pramen-svatosti , Duch svatý-pramen svatosti
751 - církev, církev-Boží lid , shromáždění , dějiny  
753 - církev, církev-symboly , rodina , tělo Kristovo , tajemství-církve
755 - církev, církev-pole , církev-symboly , církev-vinice , Bůh-hospodář
760 - církev, stvoření (proces) , církev-svolaný lid , úmysly Boží , první křesťané
770 - církev, církev-tajemství , dějiny-církve , život-božský  
771 - církev, církev-tajemství , Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi , společenství-církevní , shromáždění
774 - církev, církev-tajemství , svátosti , Kristus-tajemství spásy , tajemství