Číslo paragrafu: 1679

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI
Článek:SVÁTOSTINY
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Křesťanský život se kromě liturgie živí různými formami lidové zbožnosti zakořeněnými v různých kulturách. Církev, i když musí bdít, aby je osvítila světlem víry, podporuje formy lidové zbožnosti, které vyjadřují evangelijní cítění, lidskou moudrost a obohacují křesťanský život.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické
1675 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , zbožnost-lidová , bohoslužba
1678 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , žehnání , bohoslužba
1649 - liturgické slavnosti, liturgie , manželská věrnost , manželství , manželství-nerozlučitelnost
1656 - liturgické slavnosti, liturgie , povolání-k manželství , rodinná církev , svátost manželství
1659 - liturgické slavnosti, liturgie , svátost manželství , svátosti , tajemství-církve
1663 - liturgické slavnosti, liturgie , svatební obřady , svátost manželství , svátosti
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1665 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství , manželství-rozluka , svátost manželství
1666 - liturgické slavnosti, liturgie , modlitba , rodinná církev , svátost manželství
1680 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , poslední přechod , pascha
1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , služba-církve
1685 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-liturgická
1686 - liturgické slavnosti, liturgie , liturgie-římská , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady
1687 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , rodina
1690 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-byzantská
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost