Číslo paragrafu: 1681

Část: SLAVENÍ KŘESANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI
Článek:KŘESANSKÝ POHŘEB
Podnadpis (římská čísla):POSLEDNÍ PASCHA KŘESANA
Křesanský smysl smrti se zjevuje ve světle velikonočního tajemství Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání, v němž spočívá naše jediná naděje. Křesan, který umírá v Kristu, opouští „domov tělesný“ a odebírá se „do domova k Pánu“ (2 Kor 5,8).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1010 -  smrt-smysl, smrt-křesanská, zemřelí, smrt-zisk, smrt-narození pro nebe 1011 -  smrt, smrt-křesanská, touha zemřít, JežíěšKistus-následování, povolání 1012 -  smrt-křesanská, zemřelí, věčný domov   1013 -  reinkarnace, smrt-konečnost, smrt-křesanská, život-jedinost, čas milosti 1014 -  smrt-náhlá, smrt-křesanská, hodina smrti, smrt-připravenost, sv. Josef-patron šastné smrti

Vybrané dle klíčových slov:

1671 - křesané, liturgické slavnosti , liturgie , svátostiny , znamení kříže
187 - křesané, vyznání víry , krédo , symboly-víry  
871 - křesané, křest , poslání , povolání , Boží lid
872 - křesané, rovnost mezi lidmi , znovuzrození , důstojnost  
873 - křesané, rozdíly-mezi lidmi , církev-služby , církev-poslání , evangelijní rady
2471 - křesané, pravda , svědectví-pravdy , svědomí , život-v pravdě
2707 - křesané, modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání , kontemplace
1680 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesanský , poslední přechod , pascha
1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesanský , pohřební obřady , služba-církve
1685 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesanský , pohřební obřady , tradice-liturgická
1687 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesanský , pohřební obřady , rodina
1690 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesanský , pohřební obřady , tradice-byzantská
1686 - liturgické slavnosti, liturgie , liturgie-římská , pohřeb-křesanský , pohřební obřady
1649 - liturgické slavnosti, liturgie , manželská věrnost , manželství , manželství-nerozlučitelnost
1656 - liturgické slavnosti, liturgie , povolání-k manželství , rodinná církev , svátost manželství
1659 - liturgické slavnosti, liturgie , svátost manželství , svátosti , tajemství-církve
1663 - liturgické slavnosti, liturgie , svatební obřady , svátost manželství , svátosti
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1665 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství , manželství-rozluka , svátost manželství
1666 - liturgické slavnosti, liturgie , modlitba , rodinná církev , svátost manželství