Číslo paragrafu: 1688

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI
Článek:KŘESŤANSKÝ POHŘEB
Podnadpis (římská čísla):SLAVENÍ POHŘBU
Bohoslužba slova během, pohřbu vyžaduje tím pečlivější přípravu, čím je větší pravděpodobnost, že shromáždí přítomné v této chvíli může zahrnovat věřící málo navštěvující bohoslužby a přátelé zesnulého, kteří nejsou křesťany. Zvlášť homilie se má vyhnout formě a stylu „pohřební chvalořeči“ a má osvětlit tajemství křesťanské smrti ve světle vzkříšeného Krista.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1154 - bohoslužba slova, čtení Písma , evangeliář , ambon , lekcionář
1349 - bohoslužba slova, Boží-slovo , spisy proroků , paměti apoštolů , přímluvy-liturgické
2183 - bohoslužba slova, Den Páně , modlitba , vina , hříchy
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení
1155 - liturgie, slova v liturgii , Boží slovo-pochopení , víra-odpověď člověka  
1187 - liturgie, Velekněz-Kristus , shromáždění-liturgické , tělo-Kristovo  
1188 - liturgie, kněžství-všeobecné , kněžství-svátostné , shromáždění-liturgické  
1189 - liturgie, symboly-liturgické , obřady , omývání , pomazání
1204 - liturgie, liturgie-kultura , tajemství-Kristovo , bohoslužba  
1208 - liturgie, tajemství-Kristovo , tradice-liturgická , církev-všeobecnost  
1209 - liturgie, apoštolská tradice , věrnost-tradici , svátosti  
1481 - liturgie, liturgie-byzantská , rozhřešení-formule , svátost pokání a smíření  
1005 - smrt-křesťanská, vzkříšení-mrtvých , zemřelí , duše , tělo
1012 - smrt-křesťanská, zemřelí , věčný domov   
1346 - eucharistie-řád liturgie, bohoslužba slova , eucharistická bohoslužba , stůl slova , stůl těla Páně
1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , služba-církve
1685 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-liturgická