Číslo paragrafu: 1690

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: JINÉ LITURGICKÉ SLAVNOSTI
Článek:KŘESŤANSKÝ POHŘEB
Podnadpis (římská čísla):SLAVENÍ POHŘBU
Rozloučení se zesnulým znamená, že ho církev odporoučí Bohu. Je to „poslední rozloučení, při kterém křesťanské společenství … pozdraví jednoho ze svých členů, dříve než jeho tělo bude … pohřbeno“. Byzantská tradice to vyjadřuje polibkem na rozloučenou zesnulému: Při tomto závěrečném pozdravu „se zpívá proto, že odešel z tohoto světa a byl poslán jinam, ale také proto, že existuje společenství a shledání. Vždyť smrtí vůbec nebudeme od sebe odloučeni. Půjdeme totiž stejnou cestou a budeme dovedeni na stejné místo. Nikdy nebudeme odloučeni, protože budeme žít v Kristu; už teď jsme s Kristem spojeni; až k němu přijdeme, budeme spolu v Kristu všichni věřící“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2300 -  láska, láska-k bližnímu, skutky-milosrdenství a lásky, úcta-k zemřelým, umírající

Vybrané dle klíčových slov:

1684 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , služba-církve
1685 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , tradice-liturgická
1687 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady , rodina
1680 - liturgické slavnosti, liturgie , pohřeb-křesťanský , poslední přechod , pascha
1686 - liturgické slavnosti, liturgie , liturgie-římská , pohřeb-křesťanský , pohřební obřady
1649 - liturgické slavnosti, liturgie , manželská věrnost , manželství , manželství-nerozlučitelnost
1656 - liturgické slavnosti, liturgie , povolání-k manželství , rodinná církev , svátost manželství
1659 - liturgické slavnosti, liturgie , svátost manželství , svátosti , tajemství-církve
1663 - liturgické slavnosti, liturgie , svatební obřady , svátost manželství , svátosti
1664 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství-nerozlučitelnost , polygamie , svátost manželství
1665 - liturgické slavnosti, liturgie , manželství , manželství-rozluka , svátost manželství
1666 - liturgické slavnosti, liturgie , modlitba , rodinná církev , svátost manželství
1675 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , zbožnost-lidová , bohoslužba
1677 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , bohoslužba , obřady liturgické
1678 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , žehnání , bohoslužba
1679 - liturgické slavnosti, liturgie , svátostiny , světlo-víry , bohoslužba
1067 - liturgie, oslava-Boha , velikonoční tajemství , vykoupení , zmrtvýchvstání
1131 - liturgie, obřady , milost   
1135 - liturgie, svátosti , svátostná ekonomie , bohoslužba  
1151 - liturgie, Ježíš Kristus , symboly , tajemství-Božího království , uzdravení