Číslo paragrafu: 1697

Část: ŽIVOT V KRISTU
Při katechezi je důležité naprosto jasně vysvětlit radosti a požadavky Kristovy cesty. Katecheze o „novém životě“ (Řím 6,4) v Kristu bude: — katechezí o Duchu svatém, učiteli vnitřního života podle Krista, sladkém hostu a příteli, který oduševňuje, vede, napravuje a posiluje tento život; — katechezí o milosti, protože jsme byli spaseni milostí a naše skutky mohou přinášet plody pro věčný život opět skrze milost; — katechezí o blahoslavenstvích, protože Kristova cesta je shrnuta v blahoslavenstvích, jediné cestě, která vede k věčnému štěstí, po němž touží srdce člověka; — katechezí o hříchu a odpuštění, protože člověk, neuzná-li, že je hříšník, nedokáže poznat pravdu o sobě samém, což je podmínka správného jednání, a bez nabídky odpuštění by nemohl tuto pravdu snést; — katechezí o lidských ctnostech, která vede k tomu, aby se člověk dal uchvátit krásou a přitažlivostí správných předpokladů pro dobro; — katechezí o křesťanských ctnostech víry, naděje a lásky, která se inspiruje velkodušně příkladem svatých; — katechezí o dvojím přikázání lásky rozvinutém v Desateru; — církevní katechezí, protože křesťanský život může růst, rozvíjet se a být sdílen právě v rozmanitých výměnách „duchovních darů“ ve „společenství svatých“.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

737 nn. -  církev-církev a Duch svatý, Duch svatý, eucharistie, chápání-Krista, tajemství-Kristovo 1938 nn. -  člověk, člověk-důstojnost, lidské společenství, pohoršení, rovnost mezi lidmi 1716 nn. -  Abrahám, Abram, blahoslavenství, Boží-přísliby, přilnutí 1846 nn. -  andělé, bytosti-duchové, hřích-prvotní, hříchy, hříšníci 1803 nn. -  ctnosti, dobro, smysly   1812 nn. -  Bůh-vztah s člověkem, ctnosti, ctnosti-božské, přirozenost-božská, důvěrný vztah s Bohem 2067 -  bližní, církev, desatero, láska, láska-k bližnímu 946nn. -  společenství-svatých, vyznání výry, církev-obecná  

Vybrané dle klíčových slov:

1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1949 - blahoslavenství, spása    
1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon
1984 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přikázání , Nový zákon , srdce
2444 - blahoslavenství, dobro , chudí , krádež , kulturní chudoba