Číslo paragrafu: 1700

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Důstojnost člověka je zakořeněna ve stvoření „k obrazu a podobě Boha“ (1. článek); dosahuje svého naplnění v povolání k božské blaženosti (2. článek). Úkolem člověka je svobodně směřovat k tomuto naplnění (3. článek). Svými svobodnými skutky (4. článek) se lidská osoba přizpůsobuje nebo nepřizpůsobuje dobru, přislíbenému Bohem a dosvědčovanému mravním svědomím (5. článek). Lidé se sami vzdělávají a vnitřně rostou“ z celého svého smyslového a duchovního života tvoří stavivo pro tento růst (6. článek). S pomocí milosti vzrůstají ve ctnosti (7. článek), vyhýbají se hříchu, a jestliže se ho dopustili, svěřují se jako marnotratný syn milosrdenství našeho nebeského Otce (8. článek). Tak se přibližují k dokonalosti lásky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

356 -  člověk, Bůh-poznání, Bůh-Stvořitel, láska, sv.Kateřina Sienská 1439 -  pokání, podobenství-o marnotratném synu, milosrdenství Boží, srdce Ježíšovo, radost-z obrácení

Vybrané dle klíčových slov:

1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
2444 - blahoslavenství, dobro , chudí , krádež , kulturní chudoba
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1949 - blahoslavenství, spása    
1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon
1984 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přikázání , Nový zákon , srdce