Číslo paragrafu: 1704

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Lidská osoba má účast na světle a síle Božího Ducha. Svým rozumem je schopna pochopit řád věcí stanovený Stvořitelem. Svou vůlí je s to zaměřit se sama na své pravé dobro. Dosahuje své dokonalosti, když hledá a miluje pravdu a dobro.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

339 -  Bůh-Stvořitel, dobro, nezřízenost, dokonalost, viditelný svět 30 -  Bůh-hledání, nepřestává, zapomenout, svědectví-o Bohu, srdce

Vybrané dle klíčových slov:

1705 - člověk, člověk-Boží obraz , dobro , rozum , svoboda
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
381 - člověk, člověk-Boží obraz , lidé , Ježíš Kristus , Boží Syn
1707 - člověk, člověk-Boží obraz , hřích-prvotní , pokušení , světlo
1708 - člověk, člověk-Boží obraz , ďábel , utrpení Ježíše Krista , život-duchovní
1709 - člověk, člověk-Boží obraz , přijetí za Boží děti , život-mravní , lidé
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
382 - člověk, duše , jednota-duše a těla , nesmrtelnost , Bůh-stvořitel
380 - člověk, lidé , člověk-Boží obraz , Bůh-Stvořitel , vláda
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti