Číslo paragrafu: 171

Část: Vyznání víry
Oddíl: „Věřím” - „Věříme”
Kapitola: Člověk odpovídá Bohu
Článek:Věříme
Odstavec:Řeč víry
Církev,která je „sloupem a pevnou oporou pravdy“ (1 Tim 3,15), věrně uchovává „víru, která byla jednou (provždy) křesťanům svěřena“ (Jud 3). Církev uchovává v paměti Kristova slova a předává z generace na generaci apoštolské vyznání víry. Jako matka, která učí své děti mluvit a tím i chápat a komunikovat, i naše matka církev nás učí řeči víry, aby nás naučila víře rozumět a žít ji.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

78 -  tradice-církevní, tradice-liturgická, život-církve, bohoslužba, církevní otcové 857 -  církev-apoštolská, apoštolská posloupnost, apoštolské učení, biskupové-nástupci apoštolů, apoštolové-základ církve 84 -  Poklad víry, Písmo svaté, tradice-posvátné, apoštolové, biskupové 185 -  řeč víry, společenství-věřících, víra, vyznání víry, vyznání víry-apoštolské

Vybrané dle klíčových slov:

848 - víra, církev , cesta ke spáse , cesty-Boží , evangelium-hlásání
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
178 - víra, Nejsvětější Trojice , Otec , Syn , Duch svatý
180 - víra, dobrovolnost , lidské úkony , důstojnost-lověka  
182 - víra, Boží slovo , zjevení   
183 - víra, spása , křest , nevíra , zavržení
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí  
222 - víra, láska-k Bohu , život , život-lidský , láska