Číslo paragrafu: 1713

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Člověk je vázán řídit se mravním zákonem, který ho má k tomu, „aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu“. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1975 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1976 - mravní-zákon, lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní , věčný zákon
1960 - mravní-zákon, přirozený mravní zákon , lidská práva , lidská práva , mravní-zákon
1952 - mravní-zákon, zákon přirozený , zákony-církevní , zákony-občanské , lidská práva
1970 - mravní-zákon, Nový zákon , proroci , přikázání , volba
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
1907 - lidská práva, lidské společenství , obecné blaho , přirozené svobody , svědomí
1979 - přirozený mravní zákon, lidská práva , mravní-zákon , zákon mravní  
1959 - Bůh-Stvořitel, mravní-zákon , občanský zákon , přirozený mravní zákon , lidská práva
1963 - Bůh-Spasitel, mravní-zákon , obrácení , otroctví , Starý zákon
1964 - dobra-časná, mravní-zákon , Nová smlouva , proroci , Stará smlouva
1969 - almužna, mravní-zákon , náboženství , Nový zákon , půst
1972 - láska, mravní-zákon , Nový zákon , přátelství , přítel
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní