Číslo paragrafu: 1715

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:ČLOVĚK JAKO BOŽÍ OBRAZ
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Kdo věří v Krista, má nový život v Duchu svatém. Mravní život, který vyrostl a uzrál v milosti, má dojít naplnění v nebeské slávě.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1277 - život-nový, křest-nutnost ke spáse , církev   
1759 - mravnost, život-mravní    
1775 - mravnost, život-mravní    
1750 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1757 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1758 - mravnost, svobodná vůle , život-mravní   
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní  
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2047 - liturgie-velikonoční, život-mravní , mravnost   
735 - Duch svatý-dary, život-nový , Boží láska , Nejsvětější Trojice-život  
1279 - odpuštění-hříchů, život-nový , kněžství-všeobecné , církev-členství , hříchy
1760 - dobré skutky, mravnost , život-mravní   
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
2527 - čistota, mravnost , očišťování , radostná zvěst , život
2045 - Ježíš Kristus-poznání, údy-Kristova těla , život-mravní , mravnost , poznání-Boha
2046 - trpělivost, život-křesťanský , život-mravní , křesťanství , mravnost
2048 - církev, církevní přikázání , život-mravní , Boží-přikázání , mravnost
628 - Ježíš Kristus, křest , život-nový , umřít hříchu , křesťané