Číslo paragrafu: 1720

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ BLAŽENOST
Nový zákon užívá více výrazů, aby vystihl blaženost, k níž Bůh volá člověka: příchod Božího království; patření na Boha: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“ (Mt 5,8); vstup do radosti Pána; vstup do Božího odpočinutí: „Tam budeme odpočívat a budeme vidět; vidět a milovat, milovat a chválit. Hle, co bude na konci, bez konce! A jaký jiný cíl máme, než dosáhnout království, které nebude mít konce?“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1027 -  nebe, společenství-s Bohem, nebe-obrazy, ráj, život-věčný

Vybrané dle klíčových slov:

1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
2546 - blahoslavenství, dobrovolnost , chudoba srdce , krása , radost
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1984 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přikázání , Nový zákon , srdce
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1949 - blahoslavenství, spása    
1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon