Číslo paragrafu: 1721

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ BLAŽENOST
Vždyť Bůh nás stvořil, abychom ho poznávali, sloužili mu a milovali ho, a tak dosáhli nebe. Blaženost nám dává účast na božské přirozenosti a na věčném životě. S ní člověk vstupuje do Kristovy slávy a do radosti z trinitárního života.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

260 -  jednota-božská, Nejsvětější trojice, radost, duše, bl.Alžběta od Nejsvětjší tojice

Vybrané dle klíčových slov:

1727 - blaženost, život-věčný    
1722 - blaženost, nadpřirozený dar , rozum   
1723 - blaženost, dobro , očišťování , popularita , pramen-dobra
1729 - blaženost    
460 - přirozenost-božská, Syn člověka , Boží-Syn , vtělení , společenství-s Bohem
1020 - život-věčný, smrt-přechod k Bohu , viatikum , blažené patření , svět-pozemský
1406 - život-věčný, chléb-živý , tělo a krev Kristovi   
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
254 - trojjedinost, přirozenost-božská , Nejsvětější trojice , jednota-božská , odlišnost
481 - přirozenost-lidská, přirozenost-božská , Ježíš Kristus , Boží-Syn  
650 - duše-Kristova, přirozenost-božská , smrt , vzkříšení  
1691 - člověk-důstojnost, přirozenost-božská , světlo , temnota , život-křesťanský
1024 - nebe, život-věčný , společenství lásky , život -s Nejsvětější Trojicí , Kristovo království
1025 - nebe, nebeské království, život-věčný , Kristovo království , společenství-s Kristem  
1029 - nebe, život-věčný , blažení , Boží vůle , radost
1039 - Poslední soud, život-věčný , zlo , dobro  
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
2557 - touha-po Bohu, život-věčný