Číslo paragrafu: 1722

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI
Podnadpis (římská čísla):KŘESŤANSKÁ BLAŽENOST
Taková blaženost přesahuje lidský rozum i pouhé lidské síly. Je plodem nezaslouženého Božího daru. Proto se nazývá nadpřirozená, stejně jako milost, která člověka disponuje ke vstupu do Boží radosti. „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha; ovšem v jeho velikosti a nevýslovné slávě žádný člověk nemůže vidět Boha a zůstat naživu. Otec je totiž nepostižitelný, avšak ve své lásce, ve své dobrotě klidem a ve své všemohoucnosti jde tak daleko, že uděluje výsadu vidět Boha těm, kteří ho milují, protože … ‘co je nemožné u lidí, je možné u Boha’.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1028 -  transcendence-Boha, patření na Boha, oblažující patření, život-věčný, nebe 294 -  Bůh-Stvořitel, Boží-plán (spásy), Boží-sláva, blaženost, sv.Tomáš Akvinský

Vybrané dle klíčových slov:

1721 - blaženost, přirozenost-božská , život-věčný   
1723 - blaženost, dobro , očišťování , popularita , pramen-dobra
1727 - blaženost, život-věčný    
1729 - blaženost    
179 - nadpřirozený dar, víra , pomoc , Duch svatý  
176 - rozum, víra , vůle , zjevení , osobní
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1724 - apoštolové, blaženost , desatero , horské kázání , katecheze
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
156 - autorita Boha, rozum , omyl , důkaz , zázraky
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
184 - víra, poznání a víra , blaženost , život-budoucí  
257 - Nejsvětější Trojice, dějiny-spásy , blaženost , láska , spása