Číslo paragrafu: 1732

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:LIDSKÁ SVOBODA
Podnadpis (římská čísla):SVOBODA A ODPOVĚDNOST
Dokud není svoboda definitivně zakotvena ve svém posledním dobru, kterým je Bůh, zahrnuje možnost volit mezi dobrem a zlem, a tedy růst v dokonalosti, anebo selhat a hřešit. Svoboda charakterizuje skutky ve vlastním slova smyslu lidské a stává se zdrojem chvály nebo hany, zásluhy nebo viny.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

396 -  dobro, zlo, svoboda, mravní zákony, strom poznání 1849 -  bližní, hříchy, pokušení, rozum, solidarita 2006 -  zásluhy    

Vybrané dle klíčových slov:

396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost
2173 - dobro, odpočinek , sabat , sobota , soucit
2201 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , matka
2239 - dobro, láska , láska-k bližnímu , občané, povinnosti , podřízenost
2249 - dobro, láska , láska-k bližnímu , manželství , bližní