Číslo paragrafu: 1741

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:LIDSKÁ SVOBODA
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÁ SVOBODA V EKONOMII SPÁSY
Osvobození a spása. Kristus svým slavným křížem získal spásu pro všechny lidi. Vykoupil je z hříchu, kterým byli drženi v otroctví. „To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus“ (Gal 5,1). V něm máme společenství s pravdou, která osvobodí. Byl nám dám Duch svatý, a jak učí apoštol, „kde je duch Páně, tam je svoboda“ (2 Kor 3,17). Už nyní se chlubíme svobodou … Božích dětí.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

782 -  Boží-lid, církev-Boží lid, kněžství, Boží-království, politika

Vybrané dle klíčových slov:

1739 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , hříchy , svíce
1740 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , kultura , nespravedlnost
1742 - člověk-svoboda, dobro , ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , milost
258 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , Bůh-Otec , Duch svatý , Syn Boží
259 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější trojice , křesťané , křesťanský život , společenství
1066 - ekonomie spásy (božská), Nejsvětější Trojice , dějiny-spásy , liturgie , svět-spása
1095 - ekonomie spásy (božská), chápání-duchovní , dějiny-spásy , liturgie , tradice-židovská
1551 - ekonomie spásy (božská), ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné , láska
95 - spása, Písmo svaté , tradice-posvátné , církev-učitelský úřad , Duch svatý
161 - spása, víra , Ježíš Kristus , život-věčný , děti-Boží
518 - spása, dějiny spásy , hříchy , Ježíš Kristus-život a učení , sv.Irenej
519 - spása, Ježíš Kristus-život a učení , ospravedlnění , Přímluvce , hříchy
588 - spása, hřích-všeobecnost , celníci , hříšníci , Ježíš Kristus-vykupitel
620 - spása, Ježíš Kristus-utrpení a smrt , Boží-láska , smíření-s Bohem , oběť-na kříži
1584 - spása, svátost kněžství , svátost kněžství-účinky , svátosti , světlo
1092 - Duch svatý-Duch svatý a liturgie, ekonomie spásy (božská) , svátosti , tajemství-Kristovo  
1541 - Abram, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-svátost kněžství , kněží , kněžství-služebné
2808 - Boží-jméno, ekonomie spásy (božská) , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
908 - laici, otroctví-hříchu , svoboda , sobeovládání , život-svatých
2744 - modlitba, otroctví-hříchu