Číslo paragrafu: 1742

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:LIDSKÁ SVOBODA
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÁ SVOBODA V EKONOMII SPÁSY
Svoboda a milost. Kristova milost není soupeřem naší svobody, pokud ta je v souladu se smyslem pro pravdu a dobro, který Bůh vložil do lidského srdce. Naopak, jak dosvědčuje křesťanská zkušenost, zvláště v modlitbě, čím více jsme vnímaví pro podněty milosti, tím více roste naše vnitřní svoboda a jistota ve zkouškách a také při nátlaku a donucování vnějšího světa. Duch svatý nás působením milosti vychovává k duchovní svobodě, aby z nás učinil svobodné spolupracovníky na jeho díle v církvi a ve světě. „Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2002 -  dobro, duše, milost, sobota, srdce 1784 -  slabost, sobectví, srdce, svědomí, svědomí-výchova

Vybrané dle klíčových slov:

1739 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , hříchy , svíce
1740 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , kultura , nespravedlnost
1741 - člověk-svoboda, ekonomie spásy (božská) , ekonomie spásy (božská)-lidská svoboda , otroctví-hříchu , spása
2002 - dobro, duše , milost , sobota , srdce
396 - dobro, zlo , svoboda , mravní zákony , strom poznání
398 - dobro, pýcha , pád-člověka , člověk , hřích prvotní
412 - dobro, hřích , vina-šťastná , sv.Lev Veliký , sv.Tomáš Akvinský
1601 - dobro, manželství , přirozenost-lidská , smlouva-manželská , svátost manželství
1613 - dobro, dobrota , svátost manželství , svátosti , sňatek
1620 - dobro, panenství , smysl-pro manželství , svátost manželství , svátosti
1731 - dobro, dokonalost , odpovědnost , rozum , svíce
1732 - dobro, chvála Boha , svíce , svoboda , zásluhy
1733 - dobro, neposlušnost , otroctví-hříchu , poslušnost , spravedlnost
1734 - dobro, odpovědnost , poznání-dobra , svíce  
1751 - dobro, lidské úkony , mravnost , rozum , svědomí
1765 - dobro, hněv , láska , nenávist , smutek
1776 - dobro, důvěrný vztah s Bohem , přirozený mravní zákon , srdce , svatyně
1864 - dobro, hříchy , spása , vina , zatvrzelost
1888 - dobro, lidské společenství , společenské změny , společnost občanská , spravedlnost
2094 - dobro, dobrota , láska , láska-k Bohu , lenost