Číslo paragrafu: 1752

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST LIDSKÝCH SKUTKŮ
Podnadpis (římská čísla):ZDROJE MRAVNOSTI
Úmysl se naproti tomu týká subjektu, který jedná. Protože úmysl je u pramene volního jednání a určuje toto jednání prostřednictvím cíle, je podstatným prvkem pro hodnocení mravního jednání. Cíl je to první, k čemu se úmysl zaměřuje, určuje smysl jednání. Úmysl je rozhodnutí vůle pro cíl; má na zřeteli výsledek jednání. Je zaměřením na dobro, které se očekává od započatého jednání. Neomezuje se na to, aby udával směr našim jednotlivým skutkům, ale může nasměrovat rozmanité činy k témuž cíli; může orientovat celý život k poslednímu cíli. Například nějaká prokázaná služba má pomoci bližnímu, ale zároveň může být podnícena láskou k Bohu jako poslednímu cíli všech našich činů. Totéž jednání může být podníceno různými úmysly; tak například je možné prokázat nějakou službu, aby člověk získal přízeň nebo aby se tím chlubil.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2520 -  cesty-Boží, čistota, důvěra, křest, modlitba 1731 -  dobro, dokonalost, odpovědnost, rozum, svíce

Vybrané dle klíčových slov:

1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu