Číslo paragrafu: 1764

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST VÁŠNÍ
Podnadpis (římská čísla):VÁŠNĚ
Vášně jsou přirozené složky lidské psychiky; zprostředkují přechod mezi smyslovým životem a životem ducha a zajišťují mezi nimi spojení. Náš Pán označuje srdce za zdroj, z něhož pochází hnutí vášní.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

368 -  člověk, srdce, tradice-církevní, hlubina bytí, svoboda-člověka

Vybrané dle klíčových slov:

1643 - duch, láska , láska-manželská , manželská věrnost , smysly
2098 - duch, chvála Boha , láska , láska-k Bohu , modlitba
1773 - smysly, vášně    
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita
370 - dokonalost, duch , člověk , pohlavnost , sexualita
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2705 - církevní otcové, duch , modlitba , modlitby-rozjímavé , rozjímání
368 - člověk, srdce , tradice-církevní , hlubina bytí , svoboda-člověka
1896 - lidské společenství, srdce , společnost občanská   
1763 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vášně    
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1838 - ctnosti, mírnost , smysly , umírněnost  
27 - touha-po Bohu, člověk , srdce , láska-k Bohu , štěstí
1614 - manželství-nerozlučitelnost, smysl-pro manželství , srdce , svátost manželství , svátosti
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1728 - dobra-pozemská, dobro , srdce , statky (majetek) , majetek
1784 - slabost, sobectví , srdce , svědomí , svědomí-výchova
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní