Číslo paragrafu: 1768

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST VÁŠNÍ
Podnadpis (římská čísla):VÁŠNĚ A MRAVNÍ ŽIVOT
O mravnosti nebo svatosti člověka nerozhodují velké city; ty však jsou nevyčerpatelnou zásobárnou obrazů a náklonností, v nichž se mravní život projevuje. Vášně jsou mravně dobré, když přispívají k dobrému jednání; v opačném případě jsou zlé. Dobrá vůle zaměřuje k dobru a k blaženosti smyslová hnutí, která přejímá; zlá vůle podléhá nezřízeným vášním a jitří je. Vzněty a city mohou být převzaty do ctností nebo zvráceny na neřesti.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2005 -  milost, řád-nadpřirozený, život-svatých   1803 -  ctnosti, dobro, smysly   1865 -  hříchy, mravní-smysl, neřesti, svědomí, odpuštění-hříchů

Vybrané dle klíčových slov:

1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství
1949 - blahoslavenství, spása    
1967 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přísliby , mravní-zákon , Nový zákon
1984 - blahoslavenství, Boží-království , Boží-přikázání , Nový zákon , srdce
2444 - blahoslavenství, dobro , chudí , krádež , kulturní chudoba