Číslo paragrafu: 1780

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):SOUD SVĚDOMÍ
Důstojnost lidské osoby zahrnuje a vyžaduje správné mravní svědomí. Mravní svědomí zahrnuje vnímání zásad mravnosti („synderesis“), jejich uplatnění v okolnostech daných prostřednictvím praktického rozlišování důvodů a dober a konečně úsudek týkající se konkrétních skutků, které se mají vykonat nebo které už byly vykonány. Pravda o mravním dobru, vyjádřená zákonem rozumu, se prakticky a konkrétně poznává rozumným úsudkem svědomí. Člověk, jehož rozhodnutí jsou v souladu s rakovým úsudkem, se nazývá moudrý.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1806 -  ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, moudrost, svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

1747 - člověk, člověk-důstojnost , svíce , důstojnost , lidé
1926 - člověk, člověk-důstojnost , dobra-časná , lidské společenství , důstojnost
1929 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , muž a žena , obrana
1938 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , pohoršení , rovnost mezi lidmi
1944 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , lidské společenství , důstojnost
1947 - člověk, člověk-důstojnost , lidské společenství , důstojnost , lidé
1978 - člověk, člověk-důstojnost , lidská práva , přirozený mravní zákon , důstojnost
29 - člověk, odmítnout , příčiny , zlo , lhostejnost
44 - člověk, přirozenost-lidská , náboženská bytost , svoboda , život
45 - člověk, člověk-společenství s Bohem , štěstí , život-lidský , smutek
343 - člověk, lidé , stvoření (proces) , vrchol-stvoření , stvoření (tvor)
355 - člověk, člověk-Boží obraz , muž a žena , Bůh-Stvořitel , svět-duchový
356 - člověk, Bůh-poznání , Bůh-Stvořitel , láska , sv.Kateřina Sienská
358 - člověk, spása , stvoření (proces) , lidé , sv.Jan Zlatoústý
360 - člověk, duše , lidské pokolení-jednota , právo-přirozené , Pius XII.
361 - člověk, bratrství , kultury-různost , solidarita , rasismus
363 - člověk, duše , duchový princip , život , Boží obraz
365 - člověk, jednota-duše a těla , přirozenost , integrita-osobnosti  
366 - člověk, duše , nesmrtelnost , Bůh-Stvořitel , církev-učitelský úřad
367 - člověk, duch , duše , život-nadpřirozený , dualita