Číslo paragrafu: 1783

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):VÝCHOVA SVĚDOMÍ
Svědomí musí být vychováváno a mravní soud osvěcován. Dobře vychované svědomí je správné a pravdivé. Vytváří své úsudky podle rozumu, ve shodě s pravým dobrem, které chce moudrost Stvořitele. Výchova svědomí je nezbytná pro lidské bytosti vystavené záporným vlivům a hříchem pokoušené k tomu, aby dávaly přednost vlastnímu úsudku a odmítaly učení předložené autoritou církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2039 -  církev, církev-učitelský úřad, dobro, mravní-zákon, rozum

Vybrané dle klíčových slov:

1787 - mravní-soud, svědomí , úsudek svědomí , volba , soud-svědomí
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
369 - člověk-důstojnost, moudrost , muž a žena , rovnost mezi lidmi , Bůh-Stvořitel
1835 - ctnosti, moudrost    
1884 - lidské společenství, moudrost , prozřetelnost , přirozenost , společnost občanská
1950 - Boží-přísliby, moudrost , mravní-zákon , výchova-Boží , zlo
1786 - mravní-rozhodnutí, mravní-soud , svědomí , úsudek svědomí , volba
1798 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svědomí-výchova   
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1782 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svíce , svoboda  
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1795 - svatyně, svědomí , úsudek svědomí , soud-svědomí