Číslo paragrafu: 1785

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):VÝCHOVA SVĚDOMÍ
Při výchově svědomí je světlem pro naši cestu Boží slovo; je třeba, abychom si ho přisvojili ve víře a v modlitbě a uvedli ho do praxe. Je také nutné zpytovat své svědomí s pohledem na kříž Páně. Jsou nám oporou dary Ducha svatého, pomáhají nám svědectví a rady druhých a vede nás učení předkládané autoritou církve.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

890 -  církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti, neomylnost církve, mravy a víra, omyl

Vybrané dle klíčových slov:

46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
52 - světlo, život-božský , život-lidský , adoptyvní syny , odpověď
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry