Číslo paragrafu: 1788

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):VOLIT PODLE SVĚDOMÍ
Za tím účelem se člověk snaží vykládat své zkušenosti a znamení časů za pomoci ctnosti moudrosti, rady prozíravých osob, Ducha svatého a jeho darů.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1806 -  ctnosti, ctnosti-lidské, ctnosti-základní, moudrost, svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

1323 - čas, duše , eucharistická oběť , eucharistie , eucharistie-ustanovení
2599 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , Ježíš Kristus-život veřejný , Maria-Matka Boží
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2659 - čas, modlitba , velikonoční tajemství , konec časů , plnost časů
2710 - čas, chudoba , modlitba , modlitby-vnitřní , tajemství-modlitby
2714 - čas, modlitba , modlitba-smysl , modlitby-vnitřní , konec časů
2726 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2743 - čas, modlitba , konec časů , plnost časů , počátek-časů
2748 - čas, Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-modlitba , modlitba , modlitba-Kristova
2749 - čas, eucharistická oběť , Ježíš Kristus , Ježíš Kristus-kněžství , Ježíš Kristus-modlitba
2828 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , oslava-Boha
2836 - čas, důvěra , modlitba , modlitba-Páně , sedm proseb
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
1880 - autorita, čas , hřivny , lidské společenství , obecné blaho