Číslo paragrafu: 1790

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):MYLNÝ ÚSUDEK
Člověk má vždy poslouchat úsudek vlastního svědomí, pokud je jistý. Kdyby člověk vědomě jednal proti takovému úsudku, sám by se odsoudil. Stává se však, že mravní svědomí je v nevědomosti a vynáší mylné úsudky o činech, které je třeba vykonat nebo které už byly vykonány.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1791 - nevědomost, odpovědnost , svědomí , úsudek mylný  
1793 - nevědomost, odpovědnost , svědomí , úsudek mylný  
144 - poslušnost víry, Abrahám , Maria , pravda , Písmo svaté
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
418 - hřích-prvotní, nevědomost , utrpení , smrt , žádostivost
1735 - násilí, nevědomost , odpovědnost , strach , svíce
148 - Maria, poslušnost víry , dokonalost , souhlas , Blahoslavená
2515 - neposlušnost, poslušnost víry , rozum , smysly , tělo
1794 - mravnost, svědomí , úsudek mylný , život-mravní  
1787 - mravní-soud, svědomí , úsudek svědomí , volba , soud-svědomí
1795 - svatyně, svědomí , úsudek svědomí , soud-svědomí  
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní
1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1782 - mravní-rozhodnutí, svědomí , svíce , svoboda