Číslo paragrafu: 1792

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):MYLNÝ ÚSUDEK
U kořene takových úchylek úsudku v mravním jednání může být neznalost Krista a jeho evangelia, špatné příklady druhých, zotročení vášněmi, dovolávání se špatně chápané nezávislosti svědomí, odmítání autority církve a jejího učení, chybějící vůle k obrácení a nedostatek lásky.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

133 -  čtení Písma, křesťané, Písmo svaté, poznání, Ježíš Kristus

Vybrané dle klíčových slov:

2035 - autorita církve, církev , církev-učitelský úřad , charisma-neomylnosti , charismata
85 - autorita církve, biskup římský , biskupové , církev-učitelský úřad , Boží-slovo
2036 - autorita církve, Bůh-Stvořitel , církev , církev-učitelský úřad , přikázání
2037 - autorita církve, Boží-přikázání , církev , církev-učitelský úřad , rozum
1673 - autorita církve, démoni , exorcismus , liturgické slavnosti , liturgie
2179 - autorita církve, církevní otcové , Den Páně , eucharistická oběť , eucharistie
36 - církev-učitelský úřad, světlo-rozumu , Bůh-zjevený , Bůh-poznání , Boží obraz
889 - církev-učitelský úřad, nadpřirozený smysl pro víru , neomylnost církve , smysl pro víru , víra-apoštolská
890 - církev-učitelský úřad, charisma-neomylnosti , neomylnost církve , mravy a víra , omyl
892 - církev-učitelský úřad, autentický učitelský úřad , papež , biskupové , neomylnost církve
1554 - církev-učitelský úřad, kněží , svátost kněžství , svátosti , svěcení-biskupů
2366 - církev-učitelský úřad, láska , láska-k bližnímu , manželská plodnost , manželství
2663 - církev-učitelský úřad, kultura , modlitba , modlitba-tradice , tradice-církevní
607 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vtělení , touha-po Bohu , Ježíš Kristus-Vykupitel  
613 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, velikonoční oběť , hříchy , vykoupení , oběť-Nové smlouvy
614 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, oběť-Nové smlouvy , neposlušnost , Boží-dar , oběť-Starého zákona
616 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, lidské pokolení , oběť-na kříži , usmíření , vykoupení
617 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, ospravedlnění , kříž , oběť-na kříži , Tridentský konil
619 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-plán , Písmo svaté   
622 - Ježíš Kristus-utrpení a smrt, vykoupení , láska až do krajnosti , prázdný život