Číslo paragrafu: 1794

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:MRAVNOST SVĚDOMÍ
Podnadpis (římská čísla):MYLNÝ ÚSUDEK
Dobré a čisté svědomí je osvěcováno opravdovou vírou. Láska totiž vyvěrá zároveň „z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry“ (1 Tim 1,5). „Čím více tedy převládá správné svědomí, tím více ustupují jednotlivci a skupiny od slepé libovůle a snaží se podřídit objektivním mravním normám.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1751 -  dobro, lidské úkony, mravnost, rozum, svědomí

Vybrané dle klíčových slov:

1749 - mravnost, svědomí , svoboda , život-mravní  
1759 - mravnost, život-mravní    
1775 - mravnost, život-mravní    
1750 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1757 - mravnost, úmysly , život-mravní   
1758 - mravnost, svobodná vůle , život-mravní   
1761 - mravnost, špatné skutky , zlo , život-mravní  
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
46 - svědomí, naslouchat , jistota , existence Boží , příčina
1779 - svědomí, usebranost , úsudek svědomí , zákon vnitřní , zlo
1785 - svědomí, svědomí-výchova , světlo , víra  
1796 - svědomí    
1797 - svědomí    
1801 - svědomí    
1802 - svědomí    
1715 - život-mravní, život-nový , mravnost   
1760 - dobré skutky, mravnost , život-mravní   
1770 - dokonalost, mravnost , smysly , srdce , vášně
2527 - čistota, mravnost , očišťování , radostná zvěst , život
1713 - mravní-zákon, svědomí , lidská práva , přirozený mravní zákon , řád-mravní