Číslo paragrafu: 1807

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):LIDSKÉ CTNOSTI
2. podnadpis:ZÁKLADNÍ CTNOSTI
Spravedlnost je mravní ctnost, která se zakládá na vytrvalé a pevné vůli dávat Bohu a bližnímu to, co jim patří. Spravedlnost vůči Bohu se nazývá „ctnost zbožnosti“. Spravedlnost vůči lidem uzpůsobuje člověka, aby respektoval práva každého a vytvářel v lidských vztazích soulad, který podporuje přiměřené vztahy k lidem a společnému dobru. Spravedlivý člověk, o němž posvátné knihy často mluví, se vyznačuje ustálenou přímostí svých myšlenek a správným chováním vůči bližnímu. „Nebudeš nadržovat nemajetnému ani brát ohled na mocného; budeš soudit svého bližního spravedlivě“ (Lv 19,15). „Vy, páni, dávejte otrokům, co se sluší a patří. Víte přece, že i vy máte Pána v nebi“ (Kol 4,1).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2095 -  klanění, láska, láska-k Bohu, náboženství, stvoření (tvor) 2401 -  bližní, krádež, láska, láska-k bližnímu, soukromé vlastnictví

Vybrané dle klíčových slov:

1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1825 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , chudí , láska
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání
1889 - bližní, lidské společenství , násilí , právo , společnost občanská
1931 - bližní, člověk , člověk-důstojnost , lidské společenství , sobectví
1932 - bližní, lidské společenství , povinnosti , sociální spravedlnost , láska-k bližnímu
1962 - bližní, desatero , mravní-zákon , přikázání , Starý zákon
1974 - bližní, čas , evangelijní rady , mravní-zákon , Nový zákon
2041 - bližní, církev , církevní přikázání , modlitba , život-mravní
2052 - bližní, Boží-přikázání , cizoložství , čistota , desatero
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2072 - bližní, desatero , povinnosti , církevní přikázání , dekalog
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu