Číslo paragrafu: 1825

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):BOŽSKÉ CTNOSTI
2. podnadpis:LÁSKA
Ježíš umřel z lásky k nám, když jsme byli ještě „nepřáteli“ (Řím 5,10). Pán nás žádá, abychom milovali jako on, dokonce i své nepřátele, abychom se stali bližním i toho nejvzdálenějšího, abychom milovali děti a chudé jako jeho samého. Apoštol Pavel vytvořil nedostižný obraz lásky: „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. (Láska) všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží“ (1 Kor 13,4-7).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

604 -  Boží-láska, Ježíš Kristus, oběť-na kříži, usmíření, láska-k Bohu

Vybrané dle klíčových slov:

1822 - bližní, ctnosti , ctnosti-božské , láska , přikázání
1807 - bližní, ctnosti , ctnosti-lidské , ctnosti-základní , náboženství
2281 - bližní, láska , láska-k bližnímu , národy , přirozenost-lidská
1658 - bližní, celibát , chudí , liturgické slavnosti , liturgie
1789 - bližní, dobro , láska , svědomí , úsudek svědomí
2100 - bližní, duch , láska , láska-k Bohu , milosrdenství
2212 - bližní, církev-matka , láska , láska-k bližnímu , příbuzenství
2284 - bližní, člověk-důstojnost , láska , láska-k bližnímu , pohoršení
2302 - bližní, hněv , láska , láska-k bližnímu , mír
2401 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , soukromé vlastnictví
2407 - bližní, krádež , láska , láska-k bližnímu , solidarita
2055 - bližní, Boží-přikázání , desatero , láska , láska-k bližnímu
2067 - bližní, církev , desatero , láska , láska-k bližnímu
2117 - bližní, čarodějnictví , démoni , láska , láska-k Bohu
2415 - bližní, Bůh-Stvořitel , krádež , láska , láska-k bližnímu
2196 - bližní, cizoložství , duch , Izrael , láska
1706 - bližní, člověk , člověk-Boží obraz , hlas-Boží , přirozený mravní zákon
1752 - bližní, dobro , mravnost , úmysly , život-mravní
1849 - bližní, hříchy , pokušení , rozum , solidarita
1878 - bližní, lidské společenství , povolání , láska-k bližnímu , poslání