Číslo paragrafu: 1845

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:CTNOSTI
Podnadpis (římská čísla):SOUHRN
Sedm darů Ducha svatého, které dostávají křesťané, jsou: moudrost, rozum, rada, síla, umění, zbožnost a bázeň Boží.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

1831 - Boží-bázeň, ctnosti , Duch svatý , Duch svatý-dary , moudrost
1835 - ctnosti, moudrost    
1830 - ctnosti, Duch svatý , Duch svatý-dary , křesťané , parakletos
1806 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , moudrost , svědomí
1805 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1834 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , mírnost , moudrost
1781 - ctnosti, milosrdenství , odpovědnost , svědomí , vina
1803 - ctnosti, dobro , smysly   
1804 - ctnosti, ctnosti-lidské , dobro , dokonalost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt
1808 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , pronásledování , smrt
1809 - ctnosti, ctnosti-lidské , ctnosti-základní , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mírnost
1810 - ctnosti, milost , statky (majetek) , výchova , vytrvalost
1811 - ctnosti, hříchy , spása , svátosti , odpuštění-hříchů
1813 - ctnosti, ctnosti-božské , duše , naděje , záruky
1814 - ctnosti, ctnosti-božské , víra , víra-teologální ctnost  
1815 - ctnosti, ctnosti-božské , víra   
1816 - ctnosti, ctnosti-božské , pronásledování , svědectví-víry , učedníci
1821 - ctnosti, ctnosti-božské , čas , naděje , konec časů
1823 - ctnosti, ctnosti-božské , láska , přikázání  
1824 - ctnosti, ctnosti-božské , láska